نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وسکاب سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۱۶:۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۱۶:۲۴
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۳:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۹:۰۳:۱۳
لخانه لوازم خانگي پارس معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۳۸:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۳۸:۵۸
انرژي بورس انرژي ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۲۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۲۰:۳۷
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ن-۷۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۱۰:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۱۰:۵۳
شليا مواد ويژه ليا معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۲:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۲:۲۳
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۹:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۹:۲۵
وساپا گروه سرمايه گذاري سايپا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۹:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۹:۱۲
جهان سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۶:۴۸
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۲:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۲:۲۶
دارو کارخانجات داروپخش شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۰:۳۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۵۰:۳۳
آگاس صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۴۲:۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۴۲:۰۵
سامان بانک سامان آگهي ثبتي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۲۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۲۴:۲۳
دنيا سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک سرمايه دنيا صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۲۳:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۲۳:۰۴
رمپنا گروه مپنا افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۶:۰۹
آ س پ آ.س.پ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۰:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۱۰:۱۸
شغدير پتروشيمي غدير گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۴:۱۲
واعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۷:۰۲:۲۷
ما بيمه ما شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۶:۲۲
غپيچک پيچک معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۶:۵۶:۱۵
صفحه 1 از 7797 :یافته ها 155931

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720