نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
غبهنوش بهنوش ايران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۲۶:۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۲۶:۰۱
ثنظام سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۱۶:۳۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۱۶:۳۷
خاورمیانه سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک خاورميانه نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۱۰:۳۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۴:۱۰:۳۴
ساراب سيمان داراب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۵۸:۰۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۵۸:۰۶
ساراب سيمان داراب اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۵۷:۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۵۷:۴۲
شتران پالايش نفت تهران آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۴۰:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۴۰:۱۰
کخاک صنايع خاک چيني ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۷:۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۷:۰۲
کخاک صنايع خاک چيني ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۴:۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۳۴:۴۳
وگل سرمايه گذاري استان گلستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۱۶:۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۱۶:۴۵
فسلير سوليران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۷:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۷:۰۰
کروي توسعه معادن روي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۶:۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۶:۲۵
دابور داروسازي ابوريحان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۳:۲۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۳:۲۴
قپيرا فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۷:۵۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۷:۵۱
کتوکا توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۷:۲۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۵۷:۲۳
زمگسا کشاورزي و دامپروري مگسال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۴۵:۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۴۵:۱۶
ديران ايران دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۴۴:۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۴۴:۲۸
ديران ايران دارو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۹:۳۰
بالبر کابل البرز پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۸:۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۸:۲۹
خپارس پارس خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۳:۳۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۳۳:۳۴
زمگسا کشاورزي و دامپروري مگسال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۲۹:۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۲:۲۹:۰۲
صفحه 1 از 5318 :یافته ها 106346

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813