۱۳۹۳ چهارشنبه ۸ مرداد  946 :بازدیدکنندگان آنلاین
   
ورود کاربران به سیستم Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
اطلاعیه ها جستجوی اطلاعیه اطلاعیه های قدیمیseo.ir  
نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار
نمادنام شرکتعنوانزمان ارسالزمان انتشار      
شاوانپالايش نفت لاوان آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29 1393/05/08 11:21:181393/05/08 11:21:18
ثمسکنگروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1393/04/31 1393/05/07 15:35:411393/05/07 15:35:41
شبندرپالايش نفت بندرعباس گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29 1393/05/07 12:19:401393/05/07 12:19:40
پاساايران ياسا تاير و رابر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/06 16:20:421393/05/06 19:13:31
بمپناتوليد برق عسلويه مپنا صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به پايان خرداد ماه 1393 (حسابرسي نشده) (به پيوست) 1393/05/06 14:09:511393/05/06 19:09:53
ونيکيسرمايه گذاري ملي ايران صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهي به 1393/04/31 (شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران) 1393/05/06 18:57:381393/05/06 18:57:38
فاذرآذرآب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده)(اصلاحيه) 1393/05/06 12:33:411393/05/06 18:57:21
پکرمانگروه صنعتي بارز پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/04/30 21:14:301393/05/06 18:49:31
کهمداشيشه همدان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/03/31 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) 1393/05/06 14:31:031393/05/06 18:45:11
بترانسايران ترانسفو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/06 11:55:131393/05/06 18:40:04
شرازپالايش نفت شيراز صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) 1393/05/06 12:18:201393/05/06 18:39:20
کاذرفرآورده هاي نسوز آذر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/05 15:24:561393/05/06 18:31:47
فزرينزرين معدن آسيا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/06 15:48:421393/05/06 18:31:26
کاذرفرآورده هاي نسوز آذر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهي به 1393/03/31 1393/05/05 15:24:451393/05/06 18:24:24
ثشاهدشرکت شاهد صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1393/04/31 (شرکت شرکت سرمايه گذاري سعدي) 1393/05/06 18:24:181393/05/06 18:24:18
وانصاربانک انصار تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29 1393/05/06 18:12:091393/05/06 18:12:09
فسليرسوليران تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29 1393/05/06 17:43:561393/05/06 17:43:56
وسپهسرمايه گذاري سپه صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1393/04/31 (شرکت سرمايه گذاري مهر) 1393/05/06 17:43:031393/05/06 17:43:03
ونيکيسرمايه گذاري ملي ايران صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهي به 1393/04/31 1393/05/06 17:40:491393/05/06 17:40:49
فارسمادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) (شرکت پتروشيمي بندرامام) 1393/05/06 17:39:161393/05/06 17:39:16
وفارسسرمايه گذاري استان فارس اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهي به 1393/03/31 1393/05/06 12:54:351393/05/06 17:34:52
صفحه 1 از 2942
یافته ها: 61779
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است
تماس با واحد راهبری کدال : 84083226 - 84083227 - 84083249