نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
خگستر گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۵:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۵:۲۲
ممسني پتروشيمي ممسني اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۴:۳۶
سصوفي کارخانجات سيمان صوفيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۳:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۳:۲۲
کبافق معادن بافق اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۳۲:۵۰
حپارسا توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۹:۴۱
پاسا ايران ياسا تاير و رابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۷:۴۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۷:۴۱
کاوه فولاد کاوه جنوب کيش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۷:۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۷:۰۶
سخواف سيمان مجد خواف اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۷:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۷:۰۲
زبينا کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۵:۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۵:۰۵
دلقما داروئي و بهداشتي لقمان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۴:۵۶
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۱:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۱:۲۷
پتاير توليدي ايران تاير اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۲۱:۱۸
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۸:۵۰
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳:۳۱
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۱۳:۰۳
شيران سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۸
درازک لابراتوارهاي رازک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۸:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۸:۵۹
کيميا صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۵
ونيرو سرمايه گذاري نيرو اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۵:۱۵
آتيه نوين ثابت صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۰:۰۴:۲۷
صفحه 1 از 7960 :یافته ها 159195

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720