نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
قشرين صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۲۳:۰۱:۳۵ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۲۳:۰۱:۳۵
ساروج بين المللي ساروج بوشهر معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۲۰:۵۸:۱۴ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۲۰:۵۸:۱۴
وثوق سرمايه گذاري وثوق امين تغيير آدرس شرکت (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۹:۳۴:۴۳ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۹:۳۴:۴۳
غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۹:۱۳:۵۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۹:۱۳:۵۱
غمارگ مارگارين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۵۴:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۵۴:۳۰
خبهمن گروه بهمن صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۲۹:۴۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۲۹:۴۹
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۹:۲۵ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۸:۰۹:۲۵
فايرا آلومينيوم ايران تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۷:۱۷:۴۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۷:۱۷:۴۷
دسينا لابراتوارهاي سينادارو گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۷:۱۵:۵۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۷:۱۵:۵۹
فيروزه صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ فيروزه(ETF) نامه ها و گزارش های نهادهای مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۷:۳۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۷:۳۲
شکبير پتروشيمي امير کبير گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۳:۰۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۳:۰۹
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۳۱:۵۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۳۱:۵۲
سدشت صنايع سيمان دشتستان گزارش تولید و فروش محصولات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۱۹:۰۸ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۱۹:۰۸
وکوثر اعتباري کوثر مرکزي تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۰۸:۴۴ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۰۸:۴۴
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۰۷:۰۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۶:۰۷:۰۷
بنيرو نيرو ترانس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۵۹:۳۵ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۵۹:۳۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۵۲:۳۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۵۲:۳۷
حفارس حمل ونقل بين المللي خليج فارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۵۰:۱۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۵۰:۱۲
سصوفي کارخانجات سيمان صوفيان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی شده) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۴۳:۳۷ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۴۳:۳۷
سدبير سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۴۲:۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۵:۴۲:۱۰
صفحه 1 از 4942 :یافته ها 98839

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد راهبری کدال : 84083226 - 84083227 - 84083249