نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
چکارن کارتن ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۷:۳۷
برکت گروه دارويي برکت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۳:۵۶
کي بي سي کي بي سي اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۳:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۳:۲۰
اعتلا سرمايه گذاري اعتلاء البرز گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۱:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۵۱:۴۰
خساپا شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۹:۴۳
کيان ثابت صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان( ETF) صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۹:۰۰
بصبا توليد نيروي جنوب غرب صبا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۸:۵۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۸:۵۶
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۵:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۵:۰۷
اميد انصار ثابت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۴:۴۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۲:۵۳
اتکاي بيمه اتکايي ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۳۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۳۶:۱۶
غپيچک پيچک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۸:۰۰
داوه داروسازي آوه سينا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۳:۵۳
فسلير سوليران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۳:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۳:۴۴
خساپا شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۳:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۲۳:۱۷
حکمت بانک حکمت ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۱۸:۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۱۸:۰۱
شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۱۷:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۱۷:۴۳
بپاس بيمه پاسارگاد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۰۶:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۰۶:۴۷
بمپنا توليد برق عسلويه مپنا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۰۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۰۲:۳۰
نارون صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان مسکن نارون(ETF) گزارش عملکرد مدیر صندوق ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۵۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۵:۵۸:۳۹
صفحه 1 از 7973 :یافته ها 159450

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720