شناسایی نسخه ویندوز

الف) ویندوز Server, 8, Seven, Vista :

برای شناسایی نوع سیستم عامل طبق مراحل زیر اقدام نمائید
 

1- در ویندوزهای (Vista, Seven, 8, Server 2008) در صفحه دسکتاپ خود بر روی آیکن Computer کلیک راست نموده و روی گزینه Properties کلیک کنید.


2- در پنجره باز شده میتوانید در بخش windows Edition ، نسخه سیستم عامل رامشخص کنید

3- در بخش System > System Type ، می توانید نوع ویندوز را شناسایی کنید (مانند تصویر زیر):


ب) ویندوز XP :

برای شناسایی نوع سیستم عامل طبق مراحل زیر اقدام نمائید
 

1- در ویندوز XP در صفحه دسکتاپ خود بر روی آیکن My Computer کلیک راست نموده و روی گزینه Properties کلیک کنید.

2- در پنجره باز شده میتوانید در بخش System ، نسخه سیستم عامل رامشخص کنید(مانند شکل زیر)