( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله اول : نصب ePass3003_X64.rar

Start

مرحله اول ( نصب ePass3003_X64.rar )

1- ابتدا فایل ePass3003_X64.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل ePass3003_X64.exe را اجرا نمائید، پس از نصب برنامه آیکن یک فلش سبز رنگ در کنار ساعت سیستم نمایان میشود.
3- پس از نصب برنامه توکن خود را از پورت USB خارج کرده و دوباره به سیستم خود متصل نمائید.

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله دوم : نصب CODAL PKI.rar

Start

مرحله دوم ( نصب CODAL PKI.rar )

1- ابتدا فایل CODAL PKI.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل CODAL PKI.exe را اجرا نموده و اقدام به نصب برنامه نمایید.
3- مانند شک مقابل ، تا انتها Next نموده و برنامه را به طور پیشفرض نصب کنید. (برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله سوم : نصب CODAL PKI-Uninstaller.rar

Start

مرحله سوم (نصب CODAL PKI-Uninstaller)

1- ابتدا فایل CODAL PKI-Uninstaller.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل CODAL PKI-Uninstaller.exe را اجرا نموده تا پنجره Raahbar PKI نمایان گردد. در این پنجره روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید. (مانند شکل مقابل)

ادامه مرحله سوم (نصب CODAL PKI-Uninstaller)

3- در مراحل بعد نیز روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله ePass NG V1.2 Setup برسید. در این مرحله روی دکمه Yes کلیک کنید تا برنامه را حذف نمایید. .
4-در مرحله بعد نیز روی دکمه uninstall کلیک کنید.
(توجه : در صورت نیاز سیستم برای restart ، حتما سیستم خود را Restart نمایید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله چهارم : نصب signituresetwin7.rar

Start

مرحله چهارم ( نصب signituresetwin7.rar )

1- ابتدا فایل SignitureSetWin7.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل codalset.exe را اجرانمائید. مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.
(برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

ادامه مرحله چهارم (نصب signituresetwin7.rar)

3- در پنجره Codal Win XP روی دکمه نصب میان افزار کلیک نموده و اقدام به نصب میان افزار نمائید .
4- روی دکمه نصب گواهیهای دیجیتال کلیک کنید و برای همه پیغامهای نمایش داده شده بر روی دکمه Ok و yes کلیک کنید.
5- روی دکمه نصب گواهیهای دیجیتال (تمدید) کلیک کنید و برای همه پیغامهای نمایش داده شده بر روی دکمه Ok و yes کلیک کنید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله پنجم : نصب CapitalMarketCertificate.rar

Start

مرحله پنجم (نصب CapitalMarketCertificate.rar)

1- ابتدا فایل capital market certificate.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایلICMGCA Governmental Intermediate Silver CA - G2 را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله ششم : نصب NewCertificates.rar

Start

مرحله ششم ( نصب NewCertificates.rar )

1- ابتدا فایل NewCertificates.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایل GICA Digital Sign–Silver(L2)-No. 4.cer را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی Next کلیک نمائید.
(مانند تصویر روبرو اقدام نمائید)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله هفتم : نصب DS-Silver-No5

Start

مرحله هفتم (نصب DS-Silver-No5)

1- ابتدا فایل DS-Silver-No5.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایل DS-Silver-No5 را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)