( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله اول : نصب CODAL PKI.rar

Start

مرحله اول: ( نصب CODAL PKI.rar )

1- ابتدا فایل CODAL PKI.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل CODAL PKI.exe را اجرا نموده و اقدام به نصب برنامه نمایید .
3- مانند شک مقابل ، تا انتها Next نموده و برنامه را به طور پیشفرض نصب کنید. (برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله دوم : نصب CODAL PKI-Uninstaller.rar

Start

مرحله دوم: (نصب CODAL PKI-Uninstaller)

1- ابتدا فایل CODAL PKI-Uninstaller.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل CODAL PKI-Uninstaller.exe را اجرا نموده تا پنجره Raahbar PKI نمایان گردد. در این پنجره روی دکمه Next کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.  (مانند شکل مقابل)

ادامه مرحله دوم (نصب CODAL PKI-Uninstaller)

3- در مراحل بعد نیز روی دکمه next کلیک کنید تا به مرحله ePass NG V1.2 Setup برسید. در این مرحله روی دکمه Yes کلیک کنید تا برنامه را حذف نمایید.
4-در مرحله بعد نیز روی دکمه uninstall کلیک کنید .
(توجه : در صورت نیاز سیستم برای restart ، حتما سیستم خود را Restart نمایید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله سوم : نصب SignitureSetWin7.rar

Start

مرحله سوم ( نصب SignitureSetWin7.rar )

1- ابتدا فایل signituresetwin7.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل codalset.exe را اجرا نمائید. مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.
(برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

ادامه مرحله سوم ( نصب signituresetwin7.rar )

3- در پنجره Codal Win XP روی دکمه نصب میان افزار کلیک نموده و اقدام به نصب میان افزار نمائید .
4- روی دکمه نصب گواهیهای دیجیتال کلیک کنید و برای همه پیغامهای نمایش داده شده بر روی دکمه Ok و yes کلیک کنید.
5- روی دکمه نصب گواهیهای دیجیتال (تمدید) کلیک کنید و برای همه پیغامهای نمایش داده شده بر روی دکمه Ok و yes کلیک کنید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله چهارم : نصب CapitalMarketCertificate.rar

Start

مرحله چهارم (نصب CapitalMarketCertificate.rar)

1- ابتدا فایل capital market certificate.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایلICMGCA Governmental Intermediate Silver CA - G2 را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله پنجم : نصب NewCertificates.rar

Start

مرحله پنجم (نصب NewCertificates.rar)

1- ابتدا فایل NewCertificates.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایل GICA Digital Sign–Silver(L2)-No. 4.cer را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله ششم : نصب DS-Silver-No5.rar

Start

مرحله ششم (نصب DS-Silver-No5)

1- ابتدا فایل DS-Silver-No5.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایل DS-Silver-No5 را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی Next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله هفتم : نصب GemaltoForAllWindows

Start

مرحله هفتم (نصب GemaltoForAllWindows)

1- ابتدا توکن را به سیستم متصل کنید. فایل GemaltoForAllWindows.rar را Extract نموده و از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و پوشه Token Gemalto Software for Win Vista-7-8 را باز کنید،سپس پوشه X86 را باز نموده و فایل Gemalto.NET_Solution_for_W7_x86 را اجرا کنید.

ادامه مرحله هفتم (نصب GemaltoForAllWindows)

3- در مرحله بعد روی Next کلیک کنید تا پنجره بعدی نمایان شود.
4- در مرحله بعد گزینه I accept .. را انتخاب نموده سپس روی Next کلیک کنید. سپس تا انتها Next کنید تا مراحل نصب پایان یابد.

ادامه مرحله هفتم (نصب GemaltoForAllWindows)

5- بر روی My Computer در صفحه دسکتاپ کلیک راست کرده و گزینه Manage را انتخاب نمایید. در پنجره مشاهده شده گزینه DeviceManager را انتخاب نمایید.
6- در صورتی که توکن در زیر شاخه Other device به صورت نصب نشده نمایش داده شده (علامت تعجب) است، مراحل بعدی را انجام دهید.

ادامه مرحله هفتم (نصب GemaltoForAllWindows)

7- وارد Device Manager شده، بخش Smart Cards را انتخاب نموده و بر روی Unknown Smart Card Reader راست کلیک نموده و گزینه Update Driver… را انتخاب نمایید.
8- در پنجره مشاهده شده روی گزینه Brows my computer… کلیک کنید،سپس در پنجره بعدی گزینه Include subfolders را انتخاب نموده و با کلیک روی گزینه Browse… مسیر پوشه ای را بدهید که Extract نموده اید.

ادامه مرحله هفتم (نصب GemaltoForAllWindows)

9- در صورتی که مراحل بالا را به درستی انجام داده باشید، گواهی شما در مرورگر IE قابل مشاهده خواهد بود. برای مشاهده گواهی از منوی Tools گزینه Internet Option را انتخاب نموده و سپس سربرگ Content را انتخاب  سپس روی گزینه Certificates کلیک کنید.
10- در پنجره نمایان شده، باید گواهی مورد نظر را مشاهده نمایید.