( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله اول : نصب SignitureSetWinxp.rar

Start

مرحله اول (نصب SignitureSetWinxp.rar)

1- ابتدا فایل SignitureSetWinxp.rar را از حالت فشرده خارج کنید.
2- وارد فولدر Extract شده شوید و فایل codalset.exe را اجرانمائید.
مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.
(برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید.)

ادامه مرحله اول (نصب signituresetwinxp.rar)

3- در پنجره Codal Win XP روی دکمه نصب میان افزار کلیک نموده و اقدام به نصب میان افزار نمائید .
4- روی دکمه نصب گواهیهای دیجیتال کلیک کنید و برای همه پیغامهای نمایش داده شده بر روی دکمه Ok و yes کلیک کنید.
5- روی دکمه نصب گواهیهای دیجیتال (تمدید) کلیک کنید و برای همه پیغامهای نمایش داده شده بر روی دکمه Ok و yes کلیک کنید.(مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله دوم : نصب CapitalMarketCertificate.rar

Start

مرحله دوم (نصب CapitalMarketCertificate.rar)

1- ابتدا فایل capital market certificate.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایلICMGCA Governmental Intermediate Silver CA - G2 را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله سوم : نصب NewCertificates.rar

Start

مرحله سوم (نصب NewCertificates.rar)

1- ابتدا فایل NewCertificates.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایل GICA Digital Sign–Silver(L2)-No. 4.cer را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی Next کلیک نمائید.(مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)

( نصب فایل های دانلود شده )


مرحله چهارم : نصب DS-Silver-No5

Start

ادامه مرحله چهارم (نصب DS-Silver-No5)

1- ابتدا فایل DS-Silver-No5.rar را Extract نموده و آن را از حالت فشرده خارج سازید.
2- وارد پوشه Extract شده شوید و فایل DS-Silver-No5 را اجرا کنید(دابل کلیک کنید) تا پنجره Certificate نمایان گردد.
3- در پنجره Certificate بر روی دکمه Install Certificate کلیک کرده،وتا انتها و بصورت پیشفرض روی Next کلیک نمائید. (مانند تصویر روبرو اقدام نمائید.)