نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۱۲:۳۰
ارفع آهن و فولاد ارفع نامه توزيع گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۴:۰۲:۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۸:۵۷:۴۸
ارفع آهن و فولاد ارفع اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۱:۴۹
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۱:۰۶:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۱:۰۶:۳۱
ارفع آهن و فولاد ارفع ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۲:۳۸:۱۳
ارفع آهن و فولاد ارفع آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳:۵۰:۴۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳:۵۰:۴۸
ارفع آهن و فولاد ارفع شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۳۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۳۶:۵۵
ارفع آهن و فولاد ارفع نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۴۶:۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۶:۴۶:۵۳
ارفع آهن و فولاد ارفع اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۰:۴۲:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۰:۴۲:۴۹
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۳۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۵:۳۸:۱۷
ارفع آهن و فولاد ارفع تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۰:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۰:۰۰:۲۷
ارفع آهن و فولاد ارفع تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۸:۳۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۸:۳۲:۰۸
ارفع آهن و فولاد ارفع خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۷:۲۶:۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۷:۲۶:۲۲
ارفع آهن و فولاد ارفع صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۶:۰۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۶:۰۲:۵۶
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۱۴:۰۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۱۴:۰۶:۵۴
ارفع آهن و فولاد ارفع آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۷:۳۱:۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۷:۳۱:۱۴
ارفع آهن و فولاد ارفع زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۷:۲۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۷:۲۸:۰۴
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳:۴۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۳:۴۶:۲۳
ارفع آهن و فولاد ارفع صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۲۳:۱۰:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۲۳:۱۰:۵۱
ارفع آهن و فولاد ارفع گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۸:۴۶:۱۵
صفحه 1 از 10 :یافته ها 189

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720