نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۲۱:۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۷:۲۱:۲۱
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۷:۲۵:۴۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۷:۲۵:۴۶
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۲:۵۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۲:۵۴
خفنر فنر سازي خاور توصيحات شرکت در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۸:۵۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۸:۵۸
خفنر فنر سازي خاور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۷:۵۵:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۷:۵۵:۴۷
خفنر فنر سازي خاور پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۷:۵۴:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۷:۵۴:۲۳
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۶:۳۳:۴۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۱۶:۳۳:۴۸
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ ۱۰:۴۱:۰۰
خفنر فنر سازي خاور نامه در خصوص شفاف سازي پيش بيني درامد هر سهم منتهي به سال مالي ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ ۱۳:۴۰:۰۷ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ ۰۸:۳۵:۴۵
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۱:۳۷:۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۱:۳۷:۰۶
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۴:۴۵:۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۴:۴۵:۴۱
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۴:۴۱:۲۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۴:۴۱:۲۷
خفنر فنر سازي خاور تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۶:۳۱:۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۶:۳۱:۲۹
خفنر فنر سازي خاور معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۲۰:۵۹:۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۲۰:۵۹:۱۱
خفنر فنر سازي خاور گزارش کنترل هاي داخلي (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۴:۱۸:۳۷ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۵۸:۱۴
خفنر فنر سازي خاور توضيحات شرکت در خصوص دلايل تعديل درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۹۵/۱۲/۳۰ و پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۵۲:۴۴ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰۸:۵۲:۴۴
خفنر فنر سازي خاور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۱:۵۰:۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۱:۵۰:۲۹
خفنر فنر سازي خاور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۵:۴۹:۳۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۵:۴۹:۳۲
خفنر فنر سازي خاور گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۵:۲۵:۰۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۵:۲۵:۰۲
خفنر فنر سازي خاور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۰۹:۵۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۰۹:۵۵:۰۰
صفحه 1 از 11 :یافته ها 213

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813