نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۴۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۲:۴۳:۴۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۳۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵:۴۷:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۵:۴۷:۲۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۰۳:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۹:۵۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۰۹:۵۱:۲۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۶:۴۳:۴۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۶:۴۳:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۶:۰۴
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۰:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۰:۲۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۷:۱۷:۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۷:۱۷:۵۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۴:۳۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۴:۳۷:۴۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۴۲:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۶:۴۲:۰۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي وساخت فراوري صنايع غيراهني مفرغ ساز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۹:۴۸:۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۹:۴۸:۰۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۳:۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۳:۵۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۵:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۳۵:۳۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت عمران گستران آذين کوير) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۵۰:۳۸
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري صنايع مس پيشگام افق کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۴۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۴۲:۵۹
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۱:۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۶:۵۱:۱۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۴۶:۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۴۶:۳۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۳۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱۶:۳۵:۴۰
صفحه 1 از 9 :یافته ها 179

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720