نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
سفارس سيمان فارس و خوزستان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۲:۵۳:۴۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۲:۵۳:۴۳
سفارس سيمان فارس و خوزستان خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به ۳۱/۰۲/۹۶ (به پیوست) ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۲:۴۸:۰۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۲:۴۸:۰۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز) ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۶:۲۴:۳۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۶:۲۴:۳۶
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تحقيق و توسعه صنعت سيمان (سهامي خاص)) ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۱:۰۲:۴۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۱:۰۲:۴۰
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۶:۱۳:۴۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۱۶:۱۳:۴۱
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱(اصلاحیه) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۱:۲۸:۳۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۱:۲۸:۳۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۰:۰۸:۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ۲۰:۰۸:۱۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سيمان ساوه (سهامي عام)) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۲:۲۳ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳:۲۲:۲۳
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت تهران بتن(سهامي خاص)) ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۰:۰۵:۳۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۰:۰۵:۳۸
سفارس سيمان فارس و خوزستان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲۰:۰۷:۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۲۰:۰۷:۴۴
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۷:۴۳:۵۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۷:۴۳:۵۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت سيمان آبيک (سهامي عام)) ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۴:۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۴:۳۴:۴۴
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فولاد و چدن وماشين سازي دورود) ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۲۰:۵۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۲۰:۵۶
سفارس سيمان فارس و خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۷:۳۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۵:۰۷:۳۷
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت گچ ماشيني فارس(سهامي خاص)) ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۴:۱۵:۵۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۴:۱۵:۵۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳:۵۹:۲۲ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۳:۵۹:۲۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان(سهامي خاص)) ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۲:۳۶:۱۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۲:۳۶:۱۷
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶:۲۸:۴۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۶:۲۸:۴۴
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۲:۴۵:۱۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۲:۴۵:۱۵
سفارس سيمان فارس و خوزستان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۲:۲۷:۰۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۲:۲۷:۰۹
صفحه 1 از 20 :یافته ها 391

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813