نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سپاها سيمان سپاهان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۱:۳۸:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۱:۳۸:۱۶
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۰۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۰۲:۱۶
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۳۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۸:۳۱:۳۸
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۳:۰۰
سپاها سيمان سپاهان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۳۳:۴۸
سپاها سيمان سپاهان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۱۰:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۱۰:۳۲
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۱:۲۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۱:۲۰:۵۵
سپاها سيمان سپاهان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۲۴:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۲۴:۴۱
سپاها سيمان سپاهان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۴:۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۹:۰۴:۱۷
سپاها سيمان سپاهان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰۹:۲۰:۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰۹:۲۰:۲۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۴۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۵:۴۹:۳۰
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۲۰:۰۳:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۲۰:۰۳:۲۳
سپاها سيمان سپاهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۲۶:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۲۶:۴۹
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۱۷:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۱:۱۷:۵۴
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۲۰:۵۹:۳۸
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی نیکان تجارت شفق سیمان سپاهان(پاکت سازی شفق سیمان سپاهان)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱:۲۷:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۱:۲۷:۱۸
سپاها سيمان سپاهان افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۴۷:۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۴۷:۰۹
سپاها سيمان سپاهان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۸:۴۵:۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰۸:۴۵:۱۱
سپاها سيمان سپاهان افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۶:۵۸:۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۶:۵۸:۳۷
سپاها سيمان سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت فرآورده های بتنی سیمان سپاهان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۸:۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۹:۰۸:۵۷
صفحه 1 از 20 :یافته ها 395

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720