نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
شلعاب لعابيران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۰۱:۰۰
شلعاب لعابيران خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰۱:۴۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰۱:۴۰:۵۸
شلعاب لعابيران آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳:۴۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳:۴۷:۲۲
شلعاب لعابيران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳:۴۵:۴۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳:۴۵:۴۱
شلعاب لعابيران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۲:۴۹:۲۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۲:۴۹:۲۷
شلعاب لعابيران گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰۹:۲۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰۹:۲۹:۴۰
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۵۹:۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۵۹:۳۳
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۰۹:۴۶:۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۰۹:۴۶:۳۴
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۱۶:۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۲:۱۶:۰۳
شلعاب لعابيران شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۰:۴۵:۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۰:۴۵:۰۸
شلعاب لعابيران عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰۹:۲۴:۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰۹:۲۴:۰۱
شلعاب لعابيران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۴:۳۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۴:۳۵:۳۶
شلعاب لعابيران درخواست اعلام مشخصات توسط سهامداران (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۲:۰۱:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۲:۰۱:۵۱
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۰:۳۷:۵۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۰:۳۷:۵۴
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۷:۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۰:۱۷:۴۳
شلعاب لعابيران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۳:۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۶:۴۳:۴۸
شلعاب لعابيران مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۸:۲۴:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰۸:۲۴:۱۷
شلعاب لعابيران تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۵۵:۴۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۲:۵۵:۴۲
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۰:۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۶:۴۰:۴۱
شلعاب لعابيران توضيحات شرکت در خصوص آخرين وضعيت پيش بيني سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ پس از انجام افزايش سرمايه (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۸:۳۸:۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰۸:۳۸:۴۷
صفحه 1 از 13 :یافته ها 253

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720