نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنايع و معادن ماهان مس کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۷:۰۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۷:۰۳:۵۰
فملي ملي صنايع مس ايران توضيحات شرکت در خصوص دلايل کاهش فروش اسفند ماه ۹۶ و تاخير در ارسال گزارش عملکرد ماهانه ارديبهشت ماه ۹۷ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۴۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۶:۴۷:۴۶
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۴:۴۴:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۴:۴۴:۵۷
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنايع و معادن مس کرمان زمين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۰:۴۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۱:۴۶:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۴۱:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۴۱:۳۶
فملي ملي صنايع مس ايران صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت مس مزرعه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱۱:۰۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۰:۳۵:۴۲
فملي ملي صنايع مس ايران توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۳۸:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۹:۳۸:۲۴
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۰:۵۷:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۰:۵۷:۲۶
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۰:۱۰:۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۰:۱۰:۳۸
فملي ملي صنايع مس ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۰:۱۹:۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۰:۱۹:۱۰
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل وانتقال وسپرده سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۰:۲۵:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۲:۲۶:۴۵
فملي ملي صنايع مس ايران معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۵:۲۰:۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۵:۲۰:۰۴
فملي ملي صنايع مس ايران آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۱:۴۹:۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۱:۴۹:۱۱
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۹:۳۴:۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰۹:۳۴:۱۸
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۰:۲۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۰:۲۸:۲۵
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ۱۵:۰۰:۳۰
فملي ملي صنايع مس ايران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۸:۵۸:۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰۸:۵۸:۴۹
فملي ملي صنايع مس ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۲:۳۳:۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۲:۳۳:۵۰
فملي ملي صنايع مس ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۱:۳۲:۰۷ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۱:۳۲:۰۷
فملي ملي صنايع مس ايران اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۵:۳۵ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۵:۳۵
صفحه 1 از 18 :یافته ها 346

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720