نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۴:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۴:۳۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۰:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۰:۳۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۲۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۵۵:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۵۵:۲۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۷:۵۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۷:۵۲:۵۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۳:۳۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۷:۱۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی شهاب شیشه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۶:۰۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خزرسینتک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۸:۳۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پارس شید) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۲:۰۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۳:۵۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۰:۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۰:۱۸:۴۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۹:۴۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۰:۰۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۱۴:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۵:۱۴:۲۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۷:۳۱:۳۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۲:۵۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۲:۵۶:۵۴
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۷:۱۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰۷:۱۰:۴۱
صفحه 1 از 23 :یافته ها 442

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720