نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۱۵:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۶:۱۵:۵۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۵:۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۸:۰۵:۳۹
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۹:۰۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۹:۰۷:۴۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت فني مهندسي فولاد مبارکه مهر جي) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۸:۵۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰۸:۵۱:۵۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان (سهامي خاص)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷:۵۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۷:۵۰:۵۵
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۲۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۵:۲۱:۱۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص شایعه منتشر شده ن-۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۰:۱۳:۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۰:۱۳:۲۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۰:۳۹:۲۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۹:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۵:۵۹:۱۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۲:۳۰:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۲:۳۰:۰۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۲:۲۷:۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۲:۲۷:۱۷
فولاد فولاد مبارکه اصفهان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۰۸:۵۳:۰۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۰۸:۵۳:۰۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۳۴:۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۵:۳۴:۱۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۶:۱۳:۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۶:۱۳:۲۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان توضيحات شرکت در خصوص اطلاعات پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به ۹۶/۱۲/۲۹ (به پیوست) ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۲:۵۳ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۸:۵۲:۵۳
فولاد فولاد مبارکه اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۵:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳:۳۵:۴۲
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۸:۳۰:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۸:۳۰:۰۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۶:۱۴:۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۶:۱۴:۴۴
فولاد فولاد مبارکه اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۷:۳۷:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۷:۳۷:۳۰
فولاد فولاد مبارکه اصفهان شفاف سازی در خصوص عدم رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار ب-۱، ف ب-۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۷:۰۲:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۷:۰۲:۵۷
صفحه 1 از 18 :یافته ها 349

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720