نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ثعتما سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰:۲۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۶:۰۲
دتماد توليد مواد اوليه داروپخش مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۰۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۴:۲۳
دابور داروسازي ابوريحان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۱:۵۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۲:۴۲
خزر فنرسازي زر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۹:۰۳:۲۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۹:۴۳:۳۰
دفرا فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۹:۱۶:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۴:۲۴:۳۱
جم پتروشيمي جم مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۱۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۱۹:۴۶
سپرده سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۵:۴۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۱۳:۲۷
اميد تامين سرمايه اميد مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۲۸:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۶:۱۹:۱۵
ديران ايران دارو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۱۴:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳:۳۲:۳۰
ارفع آهن و فولاد ارفع مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۱۴:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۴۲:۴۳
فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱۵:۳۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۷:۳۸:۲۹
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۲۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۳۹:۴۹
تليسه دامداري تليسه نمونه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۰:۵۷:۲۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۲:۵۵:۰۲
ثعمسا عمران و مسکن سازان ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۵:۲۸:۵۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۰۷:۴۱:۰۰
دالبر البرز دارو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳:۰۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۹:۰۹:۰۹
ونيرو سرمايه گذاري نيرو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۸:۰۹:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۶:۲۳
حفاري حفاري شمال مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۴:۱۷:۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۸:۵۱:۳۴
دسبحان سبحان دارو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۴۸:۳۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۲:۴۲:۰۱
وسکاب سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۸:۳۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰۸:۰۳:۴۵
دريشمک توليد و صادرات ريشمک مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۴:۵۳:۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۷:۰۵:۱۹
صفحه 1 از 41 :یافته ها 820

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720