نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
دکيمي صنعتي کيميدارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۲۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۱۴:۰۹
فرابورس فرابورس ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰۹:۳۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۲۶:۴۰
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۴:۱۳:۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳:۱۸:۲۹
چافست افست مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۸:۲۴:۴۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۰۸:۲۰:۰۲
کاما باما مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۵:۵۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۰۸:۱۳:۴۱
کالا بورس کالاي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰۸:۲۸:۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۴:۰۵:۳۶
کسرا سراميک هاي صنعتي اردکان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۶:۴۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳:۳۶:۳۶
غويتا ويتانا مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۴:۲۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۴۱:۱۲
شتران پالايش نفت تهران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰۹:۰۲:۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰۸:۳۸:۵۴
شلرد کود شيميائي اوره لردگان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۷:۰۴:۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۷:۱۵:۵۵
سقاين سيمان قاين مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۰:۳۳:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۱۸:۱۴:۴۵
تپمپي گروه صنايع پمپ سازي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۱:۵۰:۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۶:۳۲:۲۶
ميدکو مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۵:۰۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۱۶:۳۰:۳۶
بسويچ پارس سويچ مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۲:۵۵:۵۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۱۰:۳۸:۳۶
خفنر فنر سازي خاور مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۰:۳۸:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۷:۰۷:۲۸
کيميا صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۵:۴۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۰۸:۳۱:۱۸
پرداخت به پرداخت ملت مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۲۰:۳۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۹:۰۷:۰۱
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ۱۳:۰۹:۲۴
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۱:۳۱:۳۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۶:۴۲:۴۶
خشرق الکتريک خودرو شرق مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ن-۶۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۱۶:۱۳:۵۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۸:۴۷:۱۹
صفحه 1 از 40 :یافته ها 794

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720