نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
گکيش مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳:۵۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۸:۵۹:۲۱
آپ آسان پرداخت پرشين مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۱:۲۶:۰۳ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۸:۲۴:۳۶
شگل گلتاش مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۱۶:۴۹:۱۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۸:۱۱:۳۷
تاپيکو سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۰۹:۱۴:۰۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۸:۰۴:۴۹
ثباغ شهرسازي و خانه سازي باغميشه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۰:۳۷:۵۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۱۲:۴۱:۲۰
اتکام بيمه اتکايي امين مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۱۱:۵۱:۵۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۱۶:۴۳:۰۵
سيدکو سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۲:۵۲:۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳:۴۵:۱۴
پرديس سرمايه گذاري پرديس مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۶:۵۳:۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۲۹:۳۰
دسبحان سبحان دارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۶:۰۰:۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۱۴:۳۲
رکيش کارت اعتباري ايران کيش مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۲:۴۳:۵۲ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۶:۰۹:۲۴
ثاخت بين المللي توسعه ساختمان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۴:۱۰:۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۸:۵۹:۵۹
فجر فولاد اميرکبير کاشان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۰۸:۱۹:۱۹ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۱۸:۵۵:۱۷
خبهمن گروه بهمن مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۷:۰۸:۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۵۸:۳۱
دلقما داروئي و بهداشتي لقمان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۱۴:۵۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۵:۴۰:۱۸
دتوليد داروسازي توليد دارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۱:۵۰:۲۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۰:۵۸:۰۷
اپرداز آتيه داده پرداز مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ ۱۰:۲۶:۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۰۹:۴۳:۰۴
سشمال سيمان شمال مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۱۲:۴۰:۴۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۵:۴۶:۰۲
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ ۱۰:۲۰:۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۵:۳۶:۲۷
ديران ايران دارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۶:۵۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ۱۵:۲۷:۳۷
غصينو صنعتي مينو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۸:۵۴:۴۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰۹:۴۰:۰۴
صفحه 1 از 36 :یافته ها 705

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813