نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
فولاژ فولاد آلياژي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۱۴:۰۱:۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۰۸:۴۰:۴۷
قشير توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۰۰:۰۸:۲۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۰۸:۵۲:۲۸
بالبر کابل البرز مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۸:۲۷:۲۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۴:۱۴:۱۳
خاهن آهنگري تراکتور سازي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۹:۳۱:۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۵:۱۷:۴۸
ثپرديس سرمايه گذاري مسکن پرديس مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۲۰:۳۹:۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۰۹:۰۱:۲۷
پاکشو گروه صنعتي پاکشو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۶:۴۸:۳۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۵:۲۵:۱۹
بساما بيمه سامان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۱:۴۹:۴۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۵:۲۱:۱۳
غپاک لبنيات پاستوريزه پاک مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۱۶:۱۱:۲۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۱۱:۰۹:۲۶
دابور داروسازي ابوريحان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۲:۳۳:۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۵:۴۹:۰۵
دشيمي شيمي دارويي داروپخش مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۰۹:۵۱:۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۰۸:۲۵:۰۷
شتران پالايش نفت تهران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۱۱:۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۶:۴۳:۱۴
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۹:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۴۷:۵۵
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۸:۴۵:۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۹:۱۰:۳۷
وملل اعتباري ملل مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۴:۴۶:۵۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۷:۵۱:۱۱
پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۸:۳۲:۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۶:۳۰:۴۱
رتاپ تجارت الکترونيک پارسيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۰۸:۴۳:۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰۸:۵۵:۵۰
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۰:۰۰:۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۵:۵۹:۲۰
شپلي پلي اکريل ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۵:۴۴:۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۷:۱۴:۰۲
بفجر پتروشيمي فجر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۱:۱۶:۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۷:۰۶:۲۶
ونيکي سرمايه گذاري ملي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۸:۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۴۳:۳۷
صفحه 1 از 33 :یافته ها 647

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813