نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهزمان ارسالزمان انتشار       
شتران پالايش نفت تهران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۱۱:۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۶:۴۳:۱۴
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۳:۴۹:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱۷:۴۷:۵۵
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۸:۴۵:۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰۹:۱۰:۳۷
وملل اعتباري ملل مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۴:۴۶:۵۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۱۷:۵۱:۱۱
پارسان گروه گسترش نفت و گاز پارسيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۸:۳۲:۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۱۶:۳۰:۴۱
رتاپ تجارت الکترونيک پارسيان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۰۸:۴۳:۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰۸:۵۵:۵۰
چکاوه صنايع کاغذ سازي کاوه مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۰:۰۰:۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۱۵:۵۹:۲۰
شپلي پلي اکريل ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۱۵:۴۴:۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۷:۱۴:۰۲
بفجر پتروشيمي فجر مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۱:۱۶:۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۷:۰۶:۲۶
ونيکي سرمايه گذاري ملي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۵:۱۸:۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۴۳:۳۷
والبر شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۰۹:۱۶:۳۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۶:۳۳:۳۴
سمگا گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۰:۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۶:۳۷:۲۸
دسينا لابراتوارهاي سينادارو مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۴:۳۵:۰۷ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۶:۱۶:۵۷
غمينو صنايع غذائي مينو شرق مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۶:۱۴:۱۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۶:۰۶:۵۱
دبالک توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۰۹:۴۳:۵۹ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۶:۰۰:۴۴
غبهنوش بهنوش ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۱۰:۴۳:۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۲:۳۴:۵۴
تپمپي گروه صنايع پمپ سازي ايران مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۰:۲۷:۵۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۱۲:۲۶:۳۴
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۳:۱۹:۵۶ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۱۵:۵۶:۰۳
دسبحا گروه دارويي سبحان مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۰:۲۵:۳۱ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۶:۰۱:۵۹
افرا افرانت مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۵:۱۳:۵۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۱۲:۰۶:۴۱
صفحه 1 از 32 :یافته ها 637

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703- 88619671 - 41721000- 88619313-88619813