نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
حفاري حفاري شمال توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۴۵:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۴۵:۲۵
قجام فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۳۹:۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۳۹:۵۷
زدشت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره آگهی ثبت افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۱۶:۳۵
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۰:۲۹
سخاش سيمان خاش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۴۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۴۱:۲۵
سينا بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني بانک سينا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۳۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۳۷:۰۴
توسعه آرمان بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه صندوق بازنشستگي آرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۲۴:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۸:۲۴:۰۱
معادن بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه معادن و فلزات آرمان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۹:۵۹
ثعتما سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰:۲۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۶:۰۲
دتماد توليد مواد اوليه داروپخش مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۰۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۴:۲۳
چکارن کارتن ايران توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۳:۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۳:۴۹
دابور داروسازي ابوريحان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۱:۵۰:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۲:۴۲
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۲:۴۳
کاريزما سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۱:۰۸
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۴۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۴۶:۳۲
آويد سهام صندوق سرمايه گذاري مشترک امين آويد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۴۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۴۱:۳۱
زنجيره نيکو صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري درمان زنجيره اميد آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۳۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۳۵:۱۵
شکلر نيروکلر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۲۸:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۲۸:۳۷
زنجيره نيکو صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري درمان زنجيره اميد آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۸:۳۶
چکارن کارتن ايران افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۶:۰۸:۳۰
صفحه 1 از 7925 :یافته ها 158496

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720