نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار       
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات همراه آيسان لوتوس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۱۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۱۲:۵۲
رانفور خدمات انفورماتيک اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت داده ورزي فراديس البرز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۱:۰۸:۳۰
خبهمن گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گروه انرژي آريادانا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۲۵:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۲۵:۲۳
خبهمن گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مديريت حفاري آريا دانا(سرمايه گذاري توسعه انرژي شير) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۱۵:۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۱۵:۱۷
خبهمن گروه بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري نيک صنعت پارسيان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۱۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۱۰:۴۲
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۰۱:۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۲۰:۰۱:۰۴
سفارس سيمان فارس و خوزستان گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۹:۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۹:۲۷
سفارس سيمان فارس و خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۷:۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۷:۵۱
سفارس سيمان فارس و خوزستان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۴:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۴:۳۹
سپرده سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۲:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۲:۵۲
سيلام سيمان ايلام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۳۹:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۳۹:۳۹
سپرده سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۳۵:۴۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۳۵:۴۷
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۲۳:۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۲۳:۰۱
اميد تامين سرمايه اميد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۰۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۹:۰۲:۵۶
ولانا ليزينگ آريادانا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۵:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۵:۳۳
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گرو مالي ايرانيان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۵:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۵:۲۹
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت دادوستداريا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۳:۵۰
وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت اعتبارافرين) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۳:۱۶
همراه ارتباطات سيار ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ارتباطات مبين نت) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۳۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۳۷:۱۳
بمپنا توليد برق عسلويه مپنا ادامه تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۲۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۸:۲۹:۴۳
صفحه 1 از 7667 :یافته ها 153326

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720