۱۳۹۳ جمعه ۳ مرداد  1315 :بازدیدکنندگان آنلاین
   
ورود کاربران به سیستم Comprehensive DataBase Of All Listed Companies
اطلاعیه ها جستجوی اطلاعیه اطلاعیه های قدیمیseo.ir  
نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه زمان ارسال زمان انتشار
نمادنام شرکتعنوانزمان ارسالزمان انتشار      
خساپاسايپا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/01 14:26:421393/05/02 18:50:42
چکارنکارتن ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/01 13:54:171393/05/02 18:44:26
شپناپالايش نفت اصفهان تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29 1393/05/01 16:45:191393/05/02 18:39:49
شبندرپالايش نفت بندرعباس تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29 1393/05/02 14:38:011393/05/02 18:39:29
خاورايران خودرو ديزل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/01 14:49:511393/05/02 18:32:40
کپشيرپشم شيشه ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/04/30 15:14:231393/05/02 18:28:02
وايرانليزينگ ايرانيان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/04/31 19:23:381393/05/02 18:25:28
لابساآبسال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/02 13:34:311393/05/02 18:20:56
مدارانداده پردازي ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/02 14:44:171393/05/02 18:17:28
وبملتبانک ملت صورتهاي مالي شرکت بانک ملت (سهامي عام) براي دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 1393 (به پيوست) 1393/05/01 14:31:321393/05/02 18:15:27
وسينابانک سينا اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31/03/1393 (به پيوست) 1393/05/02 11:12:011393/05/02 18:14:34
رمپناگروه مپنا پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/02 15:18:401393/05/02 17:00:35
ملتبيمه ملت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعي 3 ماهه (به پيوست) 1393/05/01 10:28:411393/05/02 16:56:24
شپناپالايش نفت اصفهان صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده) 1393/05/02 14:42:451393/05/02 16:53:46
فخاسمجتمع فولاد خراسان خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 02/05/93 (به پيوست) 1393/05/02 16:51:471393/05/02 16:51:47
وسينابانک سينا تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده (به پيوست) 1393/05/02 16:51:301393/05/02 16:51:30
رانفورخدمات انفورماتيک اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهي به 1393/03/31 1393/05/01 14:01:041393/05/02 16:35:57
رانفورخدمات انفورماتيک پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعي دوره 3 ماهه 1393/05/01 13:53:351393/05/02 16:35:50
بموتوموتوژن پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/06/31 بر اساس عملکرد واقعي دوره 9 ماهه 1393/04/30 16:36:311393/05/02 16:34:11
کشرقصنعتي و معدني شمال شرق شاهرود اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهي به 1393/03/31 1393/05/02 11:59:171393/05/02 15:54:36
کيسونکيسون اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهي به 1393/03/31 1393/05/02 11:46:251393/05/02 15:53:48
صفحه 1 از 2925
یافته ها: 61422
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار است
تماس با واحد راهبری کدال : 84083226 - 84083227 - 84083249