مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شير پاستوريزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/11/06 درمحل دفتر شرکت صنايع شير ايران به نشاني تهران خيابان آفريقا نرسيده به چهارراه حقاني (جهان کودک) نبش خيابان 23 گاندي پلاک 60 سالن اجتماعات طبقه منفي يک برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد