مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شيشه سازي مينا - نماد: کمينا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/10/24 درمحل اصلي شرکت شيشه سازي مينا واقع در کيلومتر 4 جاده مخصوص کرج، بلوار شيشه مينا، روبروي شهرک فرهنگيان، شرکت شيشه سازي مينا برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Bagher Rahmani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد