مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/08 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 9,600,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,600,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/04/20 لغایت تاریخ 1396/06/17  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
113930799تجارتميرداماد شرقي
 
امضا کنندگان: [ Vahid Sadoughi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد