لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: صنايع کاشي و سراميک سينا  نماد: کساوه  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 529,550 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره صنايع کاشي و سراميک سينا
شماره بند متن کامل بند
1 1- صورت سود و زيان پيش بيني شده گروه و شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 ، براساس عملکرد واقعي 6 ماهه منتهي به 1396/06/31 همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني شده که پيوست مي باشد ، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي" ، مورد رسيدگي اين موسسه قرارگرفته است . مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هئيت مديره شرکت‌ است .
22- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات ، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش پيني شده فراهم نمي کند. به علاوه ، به نظر اين موسسه ، صورت هاي سود و زيان پيش بيني شده مزبور ، براساس مفروضات به گونه‌ اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است .
33- نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود ، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد .
44- سرفصل ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي يادداشت 6 و 7 توضيحي صورت سود و زيان پيش بيني شده مشتمل بر مبلغ 14/4 ميليارد ريال مربوط به درآمد شناسايي شده بابت اصلاح و برگشت ذخيره جوايز حجمي فروش ، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و ذخيره هزينه تابلوهاي تبليغاتي مي باشد .
55- فروشهاي صادراتي گروه و شرکت اصلي به مبلغ 856 ميليارد ريال ، شامل مبلغ 634 ميليارد ريال هم‌ارز ريالي 19/3 ميليون دلار فروش شرکت اصلي با نرخ هر دلار 900ر32 ريال و مبلغ 223 ميليارد ريال هم ارز ريالي 6/6 ميليون دلار فروش شرکت فرعي با نرخ هر دلار 000ر34 ريال است که بصورت ريالي از نمايندگان فروش صادراتي دريافت خواهد شد.
تاریخ گزارش : 14آبان1396
توضیحات :
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Yadollah Eslami [Sign]8413111396/08/20 18:32:48
مدير فني موسسه مفيد راهبر Keyvan Eskandari [Sign]8109751396/08/20 18:36:27
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101396/08/20 18:39:37