icon

اولین پیش بینی درآمد هر سهم

EN
شرکت:
صنعتي جام دارو
سرمایه ثبت شده:
80,000
نماد:
فجام
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
289904
اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
به پیوست اطلاعات مالی آتی صنعتي جام دارو مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 شامل اجزای زیر ارائه می شود:
  • صورت سود و زيان پیش بینی شده
  • یادداشت های توضیحی:
    • الف) اهم رویه های حسابداری
    • ب)   خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
    • ج)    یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی
در راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ 1395/11/28 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.
نام سمت موظف/غیرموظف
رامين ميزاني عضو هیئت مدیره موظف
مجيد حاجي ابراهيم زرگر رئیس هیئت مدیره غیر موظف
خسرو جعفري نژاديان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف
ميخک درمنش عضو هیئت مدیره غیر موظف
يونس مظلومي عضو هیئت مدیره غیر موظف

مدیرعامل رامين ميزاني

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
زهرا محمدابراهيم غفاري4343401.09 %
لعبت ميزاني4389481.1 %
فاطمه بابايي5440081.36 %
امير رضا تقي گنجي5517021.38 %
سانيا تقي گنجي5991441.5 %
الميرا تقي گنجي6046121.51 %
سارا تقي گنجي6349201.59 %
سپيده تقي گنجي6352841.59 %
روزانا تقي گنجي6424041.61 %
آناهيتا تقي گنجي6769281.69 %
ياسمينا تقي گنجي7181321.8 %
پرويزجنت سراي نمين7999962 %
روزبه معظمي گودرزي7999962 %
سياوش جنت سراي نمين7999962 %
کاوه معظمي گودرزي7999962 %
شرکت ارزش آفرينان سرمايه ( سهامي عام )18594514.65 %
کريم مسعود تقي گنجي33051608.26 %
مهدي سعيد نقي گنجي39101119.78 %
سايراشخاص حقيقي وحقوقي588482714.71 %
محمدرضا تقي گنجي643465516.09 %
شرکت بيمه رازي892539022.31 %
جمع4000000050 % 
شرح
طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالانه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پيوست، در ستون سال 1395/12/30 آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال 1396/12/29 تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال 1395/12/30 دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.