مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ايرانول - نماد: شرانل(شرانول)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/03 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح در مجمع عمومي عادي
 
امضا کنندگان: [ Eisa Eshaghi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد