مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - نماد: تاپيکو
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/06/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 43,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 81,500,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 38,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/07/13 لغایت تاریخ 1396/09/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
222264068رفاه کارگرانميدان آرژانتين
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Hasan Peyvandi Sani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد