مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه اقتصادي بهنامان ايده آل سناباد - نماد: نبهنا
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1396/12/28 درمحل شرکت واقع در مشهد،شهرک صنعتي کلات،فاز 3 قطعه 539 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد