لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: سالمين  نماد: غسالم  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 300,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1396/06/31   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: تعدیل نشده(مقبول)
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سالمين
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش‌بيني تعديل ‌شده شرکت سالمين (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1396، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش‌بيني تعديل شده که پيوست مي‌باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلاعات مالي آتي"، مورد رسيدگي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش‌بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت‌مديره شرکت است
2براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين سازمان به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌کند. به‌علاوه، به نظر اين‌سازمان، صورت سود و زيان پيش‌‌‌بيني تعديل ‌شده مزبور براساس مفروضات، به‌گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
3طبق يادداشت 1-3 صورت سود و زيان پيش‌بيني تعديل شده، مقدار 997ر20 تن از کل توليدات شرکت (معادل 57 درصد) مربوط به توليدات کارمزدي جهت شرکت شيرين عسل بوده و کل فروش شرکت نيز توسط شرکت پخش سراسري ايران انجام مي‌شود. با توجه به مراتب فوق، توليد و فروش شرکت تابعي از عملکرد شرکتهاي مزبور مي‌باشد.
4نتايج واقعي احتمالاً متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به‌گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوتهاي حاصل مي‌تواند با اهميت باشد.
تاریخ گزارش : 10آبان1396
توضیحات :
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Manoochehr Farshad [Sign] 1396/08/17 16:32:51
مدير ارشد سازمان حسابرسي Majid Mehrabi Jirhandeh [Sign] 1396/08/17 16:46:46
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Mirmajid Vakilzadian [Sign] 1396/08/20 09:57:13