مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/11 درمحل دفتر شرکت واقع در خيابان شريعتي نبش خيابان کلاهدوز ساختمان برج نگين قلهک طبقه پنجم واحد 51 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
امضا کنندگان: [ Gholamreza Kazemi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد