مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان - نماد: وآذر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1396/11/29 درمحل تالار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز - به نشاني تبريز - خيابان ارتش شمالي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که در اختيار مجمع باشد.
 
امضا کنندگان: [ Saeid Babazadeh Yengejeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد