مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتي آما - نماد: فاما
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/12/27 درمحل تهران کيلومتر 1/5 جاده مخصوص کرج بين بيمه دوم و سوم (موسسه فناوري هاي جوشکاري آما) پلاک 31 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد