مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت ايرانول - نماد: شرانل(شرانول)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1396/04/03 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است .
 
امضا کنندگان: [ Eisa Eshaghi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد