نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کآرا صنايع سرام آرا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳:۰۳:۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۳:۰۳:۲۸
پدرخش توليدي و صنعتي درخشان تهران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۱:۴۴:۱۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۱:۴۴:۱۲
فجر فولاد اميرکبير کاشان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۱:۰۸:۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۱۱:۰۸:۳۹
زماهان مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۵:۵۸:۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۵:۵۸:۰۷
سدشت صنايع سيمان دشتستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۲:۳۳:۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۲:۳۳:۴۲
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۰:۰۸:۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۱۰:۰۸:۳۵
شلعاب لعابيران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰۸:۱۴:۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۰۸:۱۴:۰۵
سکرما گروه صنايع سيمان کرمان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۲۲:۲۳:۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۲۲:۲۳:۱۸
يکم تهران جسورانه صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۵:۲۰:۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۵:۲۰:۵۶
شوينده مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۲۲:۵۷:۱۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۲۲:۵۷:۱۱
نبروج کارخانجات نساجي بروجرد گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۸:۵۵:۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۸:۵۵:۳۸
سدور سيمان دورود گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۳:۲۰:۵۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۳:۲۰:۵۴
بمپنا توليد برق عسلويه مپنا گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۲:۵۱:۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۲:۵۱:۰۸
خوساز محورسازان ايران خودرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۰:۲۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۰:۲۳:۳۵
دزهراوي داروسازي زهراوي گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۸:۳۱:۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۸:۳۱:۵۰
شکلر نيروکلر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۷:۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۷:۱۹:۲۰
کپارس کاشي پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۶:۱۳:۳۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۶:۱۳:۳۲
دسبحا گروه دارويي سبحان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۵:۱۰:۴۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۵:۱۰:۴۲
سصفها سيمان اصفهان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۲:۲۶:۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۲:۲۶:۰۲
کمرجان بازرگاني و توليدي مرجان کار گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱:۳۴:۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱:۳۴:۲۱
صفحه 1 از 8661 :یافته ها 173204

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720