نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سدبير سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۱۷:۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۱۷:۰۴
قشرين صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۰۲:۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۲:۰۲:۳۷
طلاي کردستان توسعه معادن طلاي کردستان مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۸:۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۸:۰۴
دتهران داروسازي تهران دارو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ن-۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۶:۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۶:۱۰
طلاي کردستان توسعه معادن طلاي کردستان مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۵:۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۵:۴۲
طلاي کردستان توسعه معادن طلاي کردستان مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۲:۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۲:۲۳
غمينو صنايع غذائي مينو شرق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۰:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۰:۴۰
ثاباد مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۴۳:۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۴۳:۱۳
غچين مجتمع کشت و صنعت چين چين گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۴۱:۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۴۱:۱۹
کوثر مختلط صندوق سرمايه گذاري مشترک کوثر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۵:۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۵:۲۸
ونيرو سرمايه گذاري نيرو گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۲:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۲:۰۱
طلاي کردستان توسعه معادن طلاي کردستان مشمول اصل ۴۴ - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۱:۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۳۱:۵۲
لوتوس بازار صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۷:۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۷:۳۹
طلاي کردستان توسعه معادن طلاي کردستان مشمول اصل ۴۴ - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۷:۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۷:۲۸
قشهد شهد(قند خوي) تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۴:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۴:۰۵
فارابي ثابت صندوق سرمايه گذاري دوم اکسير فارابي تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴(اصلاحیه) ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۲:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۲۲:۵۴
غشهداب شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۹:۵۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۹:۵۵
غويتا ويتانا صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۹:۴۰
طلاي کردستان توسعه معادن طلاي کردستان مشمول اصل ۴۴ - گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۷:۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۷:۴۱
کگهر سنگ آهن گهر زمين مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه) ن-۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۶:۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۱:۱۶:۳۱
صفحه 1 از 8421 :یافته ها 168408

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720