اطلاعات تماس ارسال نظرات و پیشنهادات
تماس با سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران - ميدان ونك - ابتدای خیابان ملاصدرا - شماره 13
تلفن:  6375    پست الکترونیکی: info@seo.ir   وب سایت: www.SEO.ir
تماس با شرکت رایان بورس
-طبقه 4 تهران - ميدان ونك - انتهای خیابان ملاصدرا نرسیده به چمران- شماره 235
تلفن:  41721000-88619313-88619813-88619703    پست الکترونیکی: info@RayanBourse.ir   وب سایت : www.RayanBourse.ir
تماس با واحد امور مشتریان
تلفن :  41721000-88619313-88619813-88619703 داخلی 1    پست الکترونیکی : Codal@rayanbourse.ir
تماس با واحد آموزشی سامانه
تلفن :  41721000-88619313-88619813-88619703 داخلی 4   پست الکترونیکی : training@rayanbourse.ir

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720