نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۳:۵۰:۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۳:۵۰:۰۵
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۶:۱۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۶:۱۵:۳۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۴:۲۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۴:۲۹:۴۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کانی فن آور امرتات) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳:۵۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳:۵۶:۰۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت حمل و نقل راهوار مس) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۷:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۱۷:۴۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت عمران گستران آذین کویر) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۶:۰۵:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۶:۰۵:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۰:۱۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۰:۱۷:۳۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۱۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۱۴:۱۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۶:۴۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۸:۳۴:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۸:۳۴:۰۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعیه توزیع گواهینامه سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۹:۳۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۷:۵۴:۳۱
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۷:۰۷:۱۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۲۶:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴:۲۶:۴۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۲:۵۴:۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۲:۵۴:۰۷
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۵:۰۳:۴۰
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۸:۵۳:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۸:۵۳:۵۲
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه توضیحات شرکت در خصوص عملکرد سال مالی ۹۶ و سه ماهه سال مالی ۹۷ (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۱۹:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۱۹:۵۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۶:۴۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۶:۴۵:۳۶
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت ریخته گری آلیاژ کار کرمان) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳:۲۵:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳:۲۵:۵۳
سرچشمه سرمايه گذاري مس سرچشمه صورت های مالی سالانه ۹۶ حمل و نقل و مسافربری راهوار مس (حسابرسی شده) (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۰:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۱۰:۵۳
صفحه 1 از 11 :یافته ها 205

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720