نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شلرد کود شيميائي اوره لردگان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۷:۵۴:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۷:۵۴:۵۰
شلرد کود شيميائي اوره لردگان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۸:۲۷:۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۸:۲۷:۵۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۵۱:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۵۱:۰۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۱۵:۴۱:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ۱۵:۴۱:۵۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۵۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۰۹:۵۲:۰۴
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۳:۴۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۳:۴۹:۴۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۰:۳۹:۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۰:۳۹:۲۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۵۶:۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۹:۵۶:۵۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۴:۲۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۴:۲۵:۰۳
شلرد کود شيميائي اوره لردگان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۱:۴۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۱:۴۸:۵۰
شلرد کود شيميائي اوره لردگان توضیحات شرکت در خصوص نحوه واریز وجوه ناشی از افزایش سرمایه (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۹:۱۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۹:۱۸:۰۴
شلرد کود شيميائي اوره لردگان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۱۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۱۶:۰۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۲:۴۸:۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۲:۴۸:۳۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۸:۵۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰۸:۵۳:۵۶
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۲۱:۵۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۲۱:۵۶:۵۵
شلرد کود شيميائي اوره لردگان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۱:۲۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۱:۲۶:۲۶
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۰:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۰:۰۹
شلرد کود شيميائي اوره لردگان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۵۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۵۵:۱۲
شلرد کود شيميائي اوره لردگان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۸:۰۱:۵۷
شلرد کود شيميائي اوره لردگان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۱۱:۱۹:۵۸
صفحه 1 از 9 :یافته ها 180

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720