نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۷:۴۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۷:۴۸:۲۱
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۶:۵۹:۳۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۶:۵۹:۳۹
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۹:۴۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۹:۴۲:۱۰
شپاکسا پاکسان توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۸:۳۸:۳۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۸:۳۸:۳۶
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۱:۰۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۱:۰۳:۲۹
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۹:۴۶:۳۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۹:۴۶:۳۷
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۴۴:۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲۱:۴۴:۵۴
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۰۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۱:۰۱:۳۲
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۳۰:۵۲
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه) ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۵:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۵:۱۰
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۷:۰۱
شپاکسا پاکسان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۳۴:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۳۴:۵۶
شپاکسا پاکسان افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۸:۴۳:۵۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۸:۴۳:۵۴
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۰:۰۳:۰۲
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۵۹:۳۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۵:۵۹:۳۶
شپاکسا پاکسان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۹:۱۰:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۹:۱۰:۴۳
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۳۹:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۷:۳۹:۳۳
شپاکسا پاکسان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۱۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۲۲:۱۱:۱۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۳۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰۹:۳۳:۴۵
شپاکسا پاکسان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۳۱:۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۸:۳۱:۱۷
صفحه 1 از 15 :یافته ها 288

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720