نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فخوز فولاد خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان(سهامی عام)) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۱۹:۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۱۹:۵۹
فخوز فولاد خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۵:۵۱:۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۵:۵۱:۲۳
فخوز فولاد خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۴۵:۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۴۵:۰۳
فخوز فولاد خوزستان اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۴۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۴۶:۵۴
فخوز فولاد خوزستان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ن-۶۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۴:۵۲:۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۴:۵۲:۱۷
فخوز فولاد خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۲:۴۹:۰۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۲:۴۹:۰۳
فخوز فولاد خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۴۷:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۴۷:۳۷
فخوز فولاد خوزستان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۹:۲۸:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۹:۲۸:۱۷
فخوز فولاد خوزستان عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت نوسان قیمت سهام ب-۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۹:۱۲:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۹:۱۲:۲۷
فخوز فولاد خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۲۷:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۰۹:۲۷:۱۷
فخوز فولاد خوزستان افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۱:۰۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۱:۰۱:۴۳
فخوز فولاد خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۹:۵۶:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۹:۵۶:۰۵
فخوز فولاد خوزستان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۴۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۱:۴۱:۲۵
فخوز فولاد خوزستان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۵:۲۵:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۵:۲۵:۳۱
فخوز فولاد خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۶:۲۶:۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۶:۲۶:۰۶
فخوز فولاد خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳:۴۹:۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳:۴۹:۲۴
فخوز فولاد خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۶:۰۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۶:۰۲:۱۰
فخوز فولاد خوزستان گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۷:۳۰
فخوز فولاد خوزستان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳:۱۱:۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۳:۱۱:۳۲
فخوز فولاد خوزستان خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۱ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۳۸:۴۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۷:۳۸:۴۹
صفحه 1 از 18 :یافته ها 355

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720