نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۱۸:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۱۸:۱۳
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۹:۵۲
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵:۲۱:۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۵:۲۱:۲۴
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۲:۴۴:۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۱۲:۴۴:۱۳
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۱۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۱۱:۴۷
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۴۲:۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۴:۴۲:۳۷
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۸:۵۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۸:۵۳:۱۰
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۱:۳۴:۴۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۱:۳۴:۴۲
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۹:۲۷:۰۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۴۷:۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۰۹:۴۷:۲۶
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۶:۲۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۶:۲۲:۳۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره ن-۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۵۲:۳۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۵۲:۳۳
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۱
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه) ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۵۹:۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۴:۵۹:۰۵
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۲۹:۴۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۰:۲۹:۴۰
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ن-۶۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۱:۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۱:۳۸
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۲:۲۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۲:۲۹:۴۲
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ن-۵۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۲۴:۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۱:۲۴:۱۴
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۲:۵۷:۴۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۲:۵۷:۴۶
فلات گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۵۸:۴۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۰۹:۵۸:۴۳
صفحه 1 از 8 :یافته ها 160

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720