نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۳۷:۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۷:۳۷:۲۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تدبیرپیشه پویا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۵۲:۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۵۲:۴۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۲۶:۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۴:۲۶:۵۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت تولیدی صنعتی خزر پلاستیک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۲:۵۵:۴۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۲:۵۵:۴۶
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۸:۵۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۲:۵۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۴:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۶:۰۴:۳۲
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۰:۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۰:۵۰:۳۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۶:۲۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۵۵:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۵:۵۵:۲۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۷:۵۲:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۷:۵۲:۵۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۱۶:۳۳:۳۰
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت پارس خزر نقره) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۷:۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۷:۱۳
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۷:۱۱:۵۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت صنعتی شهاب شیشه) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۵۶:۰۹
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت خزرسینتک) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۸:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۸:۳۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت پارس شید) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۲:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۰۲:۰۷
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۴:۳۳:۵۱
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۰:۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۰:۱۸:۴۵
وتوشه سرمايه گذاري پارس توشه مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی ن-۴۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۸:۳۰:۱۰
صفحه 1 از 23 :یافته ها 448

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720