نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۰:۱۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۰:۱۰:۴۵
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام (به پیوست) ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۰:۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۲:۱۶:۰۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۲۷:۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۰:۲۷:۰۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۸:۱۶:۵۵
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۵۶:۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۸:۵۶:۳۲
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۲:۱۱:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۲:۱۱:۰۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات آگهی ثبت افزایش سرمایه ن-۶۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۱:۴۷:۵۲
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده ن-۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۱۰:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۴:۱۰:۴۱
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۴:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۴:۱۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اعلامیه پذیره نویسی عمومی ن-۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۲۵:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۰:۲۵:۲۳
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۴۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۴۶:۵۴
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۲:۲۹:۵۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۲:۲۹:۵۲
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۴۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۶:۴۲:۴۵
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه) ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۲:۴۳:۴۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۲:۴۳:۴۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۲:۲۲:۱۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۲:۲۲:۱۶
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۵۷:۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۶:۵۷:۱۰
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۴۱:۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۶:۴۱:۱۸
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۹:۲۶:۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۹:۲۶:۵۳
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۹:۱۳:۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۹:۱۳:۲۲
صفحه 1 از 26 :یافته ها 503

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720