نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۸:۵۴:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۸:۵۴:۲۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۲۲:۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۲۲:۲۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۰۹:۵۰:۰۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۱:۳۵:۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۱:۳۵:۱۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۸:۳۷:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۸:۳۷:۰۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۰۲:۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۱:۰۲:۵۸
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۱:۵۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۱:۵۴:۲۵
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۷:۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۷:۱۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۱:۵۰:۱۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۱:۵۰:۱۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۳۹:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۹:۳۹:۴۳
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۸:۴۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰۸:۴۹:۵۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۷:۰۹:۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۷:۰۹:۳۱
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۵۹:۱۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۰۹:۵۹:۱۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۵:۰۱:۳۵
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۴:۳۷:۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۴:۳۷:۴۷
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۸:۵۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۸:۵۰:۵۹
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۰:۵۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۰:۲۰:۵۴
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۷:۳۲:۴۶
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۱:۱۴:۳۰
چکاپا گروه صنايع کاغذ پارس گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۰:۵۴:۰۰
صفحه 1 از 6 :یافته ها 109

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720