نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۵:۵۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۱۵:۵۳:۲۹
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۱:۲۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۱:۲۲:۵۵
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۰:۰۰:۳۷ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۰:۰۰:۳۷
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳:۲۷:۱۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ ۱۳:۲۷:۱۲
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۲:۲۴:۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ۱۲:۲۴:۰۵
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۵:۲۷:۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۱۵:۲۷:۰۳
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ ۱۱:۱۲:۵۳ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ ۱۱:۱۲:۵۳
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ ۱۲:۲۶:۲۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ ۱۲:۲۶:۲۳
کپشير پشم شيشه ايران زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ ۰۹:۳۱:۳۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ ۰۹:۳۱:۳۳
:یافته ها 9

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720