نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۱:۰۳:۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۱:۰۳:۰۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۰:۵۵:۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲۰:۵۵:۳۶
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۹:۳۹:۳۷ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۹:۳۹:۳۷
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۱۹:۵۷:۵۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۱۹:۵۷:۵۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۰۸:۳۵:۱۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۰۸:۳۵:۱۲
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۱۷:۳۵:۲۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۱۷:۳۵:۲۵
کگل معدني و صنعتي گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۲۰:۵۴:۵۸ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ ۲۰:۵۴:۵۸
کگل سنگ آهن گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ ۱۷:۴۷:۱۲ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ ۱۷:۴۷:۱۲
کگل سنگ آهن گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ۱۷:۲۳:۳۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ۱۷:۲۳:۳۵
کگل سنگ آهن گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ن-۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ۱۶:۵۲:۴۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ۱۶:۵۲:۴۱
کگل سنگ آهن گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ۱۶:۲۴:۲۳ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ۱۶:۲۴:۲۳
کگل سنگ آهن گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ ۱۶:۴۱:۳۱ ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ ۱۶:۴۱:۳۱
کگل سنگ آهن گل گهر گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ن-۱۱ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ ۱۶:۵۱:۲۵ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ ۱۲:۲۸:۰۰
:یافته ها 13

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

فرم های موسسات حسابرسی

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 971206

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720