نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۲۱:۰۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۷:۲۱:۰۸
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳:۱۵:۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳:۱۵:۴۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۳۶:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۴:۳۶:۰۷
شرانل نفت ايرانول اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) ن-۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۷:۰۴
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۲:۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۹:۴۲:۵۶
شرانل نفت ايرانول توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات س-۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۹:۱۱:۴۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۹:۱۱:۴۴
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۶:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۵:۰۶:۱۴
شرانل نفت ايرانول اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ن-۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۱۶:۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۱۶:۲۶
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۲۹:۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۵:۲۹:۲۷
شرانل نفت ايرانول ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ف ب-۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۵۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۰:۵۳:۳۰
شرانل نفت ايرانول شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۴۷:۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۴۷:۲۴
شرانل نفت ايرانول شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۵۰:۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۰:۵۰:۵۲
شرانل نفت ايرانول گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ن-۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۱:۲۳:۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۱:۲۳:۴۱
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۰:۰۰:۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۰:۰۰:۰۱
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۹:۳۸:۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۰۹:۳۸:۰۴
شرانل نفت ايرانول افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۱:۵۵:۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۱:۵۵:۴۶
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۴:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۴:۵۳
شرانل نفت ايرانول زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ن-۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸:۳۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۱:۴۸:۳۹
شرانل نفت ايرانول شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(اصلاحیه) ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۴۶:۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۴۶:۲۳
شرانل نفت ايرانول شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام ن-۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳:۴۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳:۴۳:۵۰
صفحه 1 از 10 :یافته ها 183

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720