نمادنام شرکتعنوان اطلاعیهکدزمان ارسالزمان انتشار      
وتعاون بيمه تعاون مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۹:۰۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۷:۵۱:۵۷
دپارس پارس دارو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۰۹:۵۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۸:۳۲:۳۸
دسبحا گروه دارويي سبحان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۸:۳۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۰:۵۱:۵۸
وپترو سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳:۳۰:۲۰
بپاس بيمه پاسارگاد مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۵:۴۵:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳:۲۵:۲۴
غشهد شهد ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۱۱:۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۹:۱۹:۳۹
کطبس ذغالسنگ نگين طبس مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۴:۲۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۵۱:۲۸
فملي ملي صنايع مس ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳:۴۵:۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۶:۴۹:۱۶
وخاور بانک خاورميانه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۲:۰۶:۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۵:۵۳:۲۸
دسانکو داروسازي سبحان انکولوژي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳:۳۹:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۰۸:۰۴:۲۳
فالوم آلومتک مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۹:۲۹:۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۷:۰۷:۱۵
چفيبر توليد فيبر ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۱:۵۴:۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۰۸:۱۶:۰۷
خنصير مهندسي نصير ماشين مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳:۴۳:۳۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۷:۰۱:۵۶
ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۷:۳۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۵۹:۰۵
دعبيد داروسازي دکتر عبيدي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۶:۴۰:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۸:۴۶:۲۳
واحيا مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۵:۲۹:۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۰۷:۴۶:۱۰
فبيرا صنايع بسته بندي ايران مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۰:۰۳:۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۹:۰۱:۲۱
آ س پ آ.س.پ مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۰:۰۶:۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۸:۳۷:۳۸
ثعتما سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۰:۲۴:۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۶:۰۲
دتماد توليد مواد اوليه داروپخش مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه ن-۶۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۰۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۵۴:۲۳
صفحه 1 از 42 :یافته ها 838

قانون بازار اوراق بهادار

گواهی الکترونیکی

چک لیست رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

فرایند پذیرش موسسات حسابرسی معتمد بورس

موسسه متقاضی پذیرش

کلیه حقوق (1396-1387) سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد
توسعه این سامانه به عهده شرکت رایان بورس است
نسخه: 970320

تماس با واحد امور مشتریان کدال :
88619703 - 88619671 - 41721000 - 88619313 - 88618720