مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان - نماد: حپارسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/06/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1395/06/28 درمحل  تهران- خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهايي جنوبي- جنب مسجد جامع بقيه ا... (عج) - سالن همايش صدرا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير6895290.69 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال12127121.21 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تامين77583337.76 %
شرکت بين المللي توسعه ساحل و فرا ساحل نگين کيش6940833369.41 %
جمع7906890779.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احسان محمودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد باقر عابدين نوه سي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر بختياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان302496اصلیسيد جعفر علوي معلم0794694942عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان04851اصلیناصر بختياري0037304641نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان448238اصلیعبدالرضا نادري افوشته0046210962عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت بازرگاني ناوک آسيا کيش9446اصلیسيد مصطفي خردمند0043752764عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت خدمات مديريت هامون سپاهان424199اصلیعلي اصغر سراجي2091821284رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غديرحقوقیسهامی خاص10102169938اصلی
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشياحقوقیسهامی خاص10102986880اصلی
شرکت دريابان جنوب ايران کيشحقوقیسهامی خاص10861562931اصلی
شرکت ايران مارين سرويسزحقوقیسهامی خاص10100869114اصلی
شرکت بين المللي توسعه ساحل و فرا ساحل نگين کيشحقوقیسهامی خاص10980171131اصلی