مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک پاسارگاد - نماد: وپاسار(پاسارگاد)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1392/04/17 درمحل تهران، خيابان دکتر فاطمي، ميدان جهاد، ابتداي خيابان شهيد گمنام، نرسيده به ميدان گلها،تالار بزرگ کشور برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1391/12/29
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد