مشخصات
شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا
موضوع: اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده7 بند 4دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان ) فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت 2 ماهه به ناشر جهت رعایت موارد فوق نموده است.
 
امضا کنندگان: [ Farnaz Tabaghian [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد