مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور - نماد: زبينا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/02/18 درمحل شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور به آدرس : استان خراسان رضوي ،شهر نيشابور،بخش مرکزي، شهرک فرهنگيان، خيابان خيام، (شهيد سوم)، کوچه خيام 18(ولي عصر 13) پلاک 9،طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد