مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-194 مورخ 1402/10/24 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر10 جاده مخصوص کرج-شرکت مينو-سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند در تاريخ 1402/11/16 از ساعت 8:30 صبح الي13:00 جهت دريافت برگه حضور به امور سهام شرکت ، واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج مراجعه و با ارائه کارت شناسايي معتبر يا مستندات مويد نمايندگي نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمايند . همچنين سهامداران محترم مي توانند از طريق پيوند (https://www.aparat.com/minoogroup/live) مجمع را به صورت آنلاين مشاهده نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت صنعتي پارس مينو(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد