مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گز سکه - نماد: غگز

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس دانشگاه علمي کاربردي عتيق واقع در خيابان امام خميني،قبل از چهارراه رهنان،جنب فروشگاه مرکزي گز سکه برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداراني که مايل به حضور هستند در تاريخ 1399/07/07از ساعت 15الي 16ميتوانند با مراجعه با آدرس محل برگزاري مجمع نسبت به اخذ برگ حضور در جلسه اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت گز سکه(سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد